Oppiva yhteisö

Oppiva yhteisö kehittyy dialogissa ja sillä on kykyä arvioida ja kehittää toimintatapoja.

Yhdessä tekeminen

Tiimityö kannustaa yhdessä tekemiseen ja luo osallisuuta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Katse eteenpäin

Tiimissä muutos ja tulevaisuuden haasteet kohdataan yhdessä.

 

Maksuttomat
valmennukset
koulujen
henkilöstölle
jatkuvat!

Perusopetuksen ja lukion henkilöstölle suunnatussa kokonaisuudessa valmennetaan kouluihin tiimityön osaajia, jotka auttavat koulua rakentumaan oppivaksi yhteisöksi opetussuunitelmien mukaisesti.

Valmennus

ETELÄ-SUOMEN RYHMÄ

1. lähijakso 19.-20.9.2023
2. etäjakso 31.10.2023
3. etäjakso 30.11.2023 / 3h
4. etäjakso 18.1.2024
5. lähijakso 4.3.2024

ITÄ-SUOMEN RYHMÄ

1. lähijakso 27-28.11.2023
2. etäjakso 22.1.2024
3. etäjakso 22.2 / 3h
4. etäjakso 19.3.2024
5. lähijakso 22.4.2024

POHJOIS-SUOMEN RYHMÄ

Keväällä 2024Kenelle?

Koulutus on suunnattu esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen johto- ja kehittäjätiimeille, jotka yhdessä voivat edistää yhteisöllisen toimintakulttuurin ja oppivan yhteisön kehittymistä omilla kouluillaan.

Mitä?

Koulutuksessa on viisi teemaa, jotka tarkastelevat oppivaa yhteisöä omista näkökulmistaan. Osallistujat saavat käyttöönsä käytännön työkaluja, joita hyödyntävät oman koulunsa prosesseissa.

Miten?

Valmennuksen laajuus on viisi opintopistettä sisältäen lähi- ja etäpäiviä, kollegiaalisia kaveritiimitapaamisia sekä itsenäistä työskentelyä. Työskentelemme yhdessä oppien ja keskustellen verkossa sekä lähitapaamisissa. Verkkoalustana toimii yhteisöllinen ja helppokäyttöinen Howspace.

Lähde mukaan valmennukseen

Valmennus on Opetushallituksen rahoitamaa ja on osallistujille maksutonta.

Osallistujien koulut vastaavat matka- ja majoituskuluista sekä mahdollisista sijaiskuluista.

Valmentajasi tiimipolulla

Meitä yhdistää usko yhdessä tekemiseen, dialogiin ja jatkuvaan oppimiseen!

Katri Kurronen

Valmentaja

Katri on tulevaisuusorientoitunut työyhteisöjen ja oppilaslähtöisten oppimisympäristöjen kehittä ja valmentaja, ikuinen oppija ja hoksauttaja. Koulutukseltaan Katri on KM, erityisluokanopettaja, rehtori ja organisaatio dynaaminen työnohjaaja. Katri haluaa kehittää avoimen keskustelukulttuurin avulla hyvinvoivia työyhteisjöjä, innostaa ja rohkaista jokaista yhdessä tekemiseen ja tiimityöhön. Katri työskentelee tiimivalmentajana ja innovatiivisena kehittäjänä omassa yrityksessä. Katrin yritys Pedakon Oy tuottaa koulutus- ja valmennuspalveluita sekä työnohjausta.

040 901 2326

katri.kurronen@pedakon.fi

Minna Kesti

Valmentaja

Minna valmentaa yhteisöohjautuvia, moniammatillisia tiimejä dialogisuuteen ja yhdessä oppimiseen, laadukkaamman perusopetuksen ja inhimillisemmän työelämän puolesta. Minna näkee muuttuvan maailman haasteet innostavina mahdollisuuksina, jossa yhteisön kaikki jäsenet oppivat toisiltaan ja yhteinen suunta rakennetaan yhdessä. Koulutukseltaan Minna on KM, luokanopettaja, rehtori, Tiimimestari ja Luontaiset Taipumukset-valmentaja, joka toimii Oulun Pohjois-Ritaharjun koulussa.

040 595 7217

minna.neitolakesti@gmail.com

Päivi Nilivaara

Valmentaja

Päivi on on kasvatuksen ja opetuksen monitoiminainen, ikuinen oppija sekä työnohjaaja ja resilienssivalmentaja. Koulutukseltaan Päivi on KT, luokanopettaja ja rehtori. Päivi on erityisen innostunut koulun toimintakulttuurin arvolähtöisestä kehittämisestä ja yksilöiden osallisuuden vahvistamisesta yhteisyössä. Väitöskirjassaan hän tutki peruskoulun vaihtoehtoisia tulevaisuuksia opetussunnitelmaprosessien ja laaja-alaisen osaamisen näkökulmista. Tutkimuksen johtopäätös on, että koulu voi muuttua ja kehittyä vain kouluyhteisön ajattelulla ja työskentelyllä.

050 917 1621

paivi.nilivaara@innoline.fi

Ota yhteyttä, kysy lisätietoja