Tiimioppiminen

Tiimioppimista voidaan soveltaa sekä koulun aikuisten että oppilaiden toimintatapana.

Tiimityö

Tiimityö luo osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Oppiva yhteisö

Yhteisö kehittyy yhteisöohjautuvaksi ja oppivaksi yhteisöksi kaikilla tasoilla.

 

Maksuttomat
valmennukset
koulujen
henkilöstölle
jatkuvat!

Perusopetuksen ja lukion henkilöstölle suunnatussa kokonaisuudessa valmennetaan kouluihin tiimityön osaajia, jotka auttavat koulua rakentumaan oppivaksi yhteisöksi opetussuunitelmien mukaisesti.

Valmennus

ETELÄ-SUOMEN RYHMÄ

1. lähijakso 19.-20.9.2023

2. etäjakso 31.10.2023

3. etäjakso 30.11.2023

4. etäjakso 18.1.2024

5. lähijakso 4.3.2024

POHJOIS-SUOMEN RYHMÄ

Alkaa kevätlukukaudella 2024


ITÄ-SUOMEN RYHMÄ

Alkaa kevätlukukaudella 2024


Kenelle?

Koulutus on suunnattu esi- ja perusopetuksen sekä lukion opettajille, rehtoreille ja ohjaajille. Kouluilta toivotaan osallistujiksi tiimejä tai vähintään työpareja, jotka yhdessä voivat edistää tiimioppimista omilla kouluillaan.

Mitä?

Koulutuksessa on viisi teemaa, jotka tarkastelevat tiimioppimista omista näkökulmistaan. Osallistujat vievät omissa kouluissaan hankkeessa kehitettävää tiimioppimisen polkumallia käytäntöön tuetusti.

Miten?

Valmennuksen laajuus on viisi opintopistettä sisältäen lähi- ja etäpäiviä, kollegiaalisia kaveritiimitapaamisia sekä itsenäistä työskentelyä. Työskentelemme yhdessä oppien ja keskustellen verkossa sekä lähitapaamisissa. Verkkoalustana toimii yhteisöllinen ja helppokäyttöinen Howspace.

Lähde mukaan valmennukseen

Valmennus on Opetushallituksen rahoitamaa ja on osallistujille maksutonta.

Osallistujien koulut vastaavat matka- ja majoituskuluista sekä mahdollisista sijaiskuluista.

Valmentajasi tiimipolulla

Meitä yhdistää usko yhdessä tekemiseen, dialogiin ja jatkuvaan oppimiseen!

Katri Kurronen

Valmentaja

Koulutukseltaan Katri on KM, erityisopettaja, luokanopettaja, montessoriohjaaja, Senior team coach ja työnohjauksen opiskelija. Katri työskentelee innovatiivisena kehittäjä-rehtorina Lappeenrannassa.

Katrin Yritys Pedakon Oy tuottaa koulutus- ja valmennuspalveluita sekä työnohjausta.

Minna Kesti

Valmentaja

Minna työskentelee Oulun Pohjois-Ritaharjun koulussa valmentaen yhteisöohjautuvia, moniammatillisia tiimejä dialogisuuteen ja yhdessä oppimiseen, laadukkaamman perusopetuksen ja inhimillisemmän työelämän puolesta

Koulutukseltaan Minna on KM, luokanopettaja, rehtori, Tiimimerstari ja Luontaiset Taipumukset-valmentaja.

Päivi Nilivaara

Valmentaja

Päivi on on kasvatuksen ja opetuksen monitoiminainen, ikuinen oppija sekä työnohjaaja ja resilienssivalmentaja. Koulutukseltaan Päivi on KT, luokanopettaja ja rehtori. Päivi on erityisen innostunut koulun toimintakulttuurin arvolähtöisestä kehittämisestä ja yksilöiden osallisuuden vahvistamisesta yhteisyössä. Väitöskirjassaan hän tutki peruskoulun vaihtoehtoisia tulevaisuuksia opetussunnitelmaprosessien ja laaja-alaisen osaamisen näkökulmista. Tutkimuksen johtopäätös on, että koulu voi muuttua ja kehittyä vain kouluyhteisön ajattelulla ja työskentelyllä.

Katri
040 901 2326
katri.kurronen@pedakon.fi
Minna
040 595 7217
minna.neitolakesti@gmail.com

Ota yhteyttä, kysy lisätietoja