Tiimioppiminen on niin yksiöllisen kuin yhdessä oppimisen väline. Tiimimäinen toimintamalli on usein persoonien yhteen sovittelua ja vaatii aikaa, jotta tiimi saavuttaa psykologisen turvallisuuden […]